Vetëm Drive

Mirëmbajtja e makinës suaj me një kosto të paracaktuar, transparente dhe konstante në kohë, për të harruar shpenzimet e papritura dhe ngjarjet e papritura!

Formula Only Drive e Euro Target ju lejon të shijoni makinën tuaj me qetësi, pa pasur nevojë të shqetësoheni për mirëmbajtjen, afatet, kuponët, taksat e rrugëve dhe riparimet dhe ngjarjet e paparashikuara që mund të ndodhin gjithmonë.

Ju vetëm duhet të vozitni, ne do të kujdesemi për pjesën tjetër.
Paketa e mirëmbajtjes mbulon operacionet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme të mirëmbajtjes në lidhje me një makinë të re ose të përdorur ose automjet komercial.

  • Gjatësia dhe distanca e dëshiruar
  • Me një kosto të paracaktuar dhe të shtyrë
  • Për të gjitha grupet e klientëve

MIRËMBAJTJA E ZAKONSHME

Kupton:

KUPONET , duke përfshirë punën, materialet harxhuese dhe pjesë këmbimi.

NDËRHYRJET PËR VESHJE , d.m.th. të gjitha ndërhyrjet në pjesët mekanike që i nënshtrohen konsumimit dhe që nuk përfshihen në garancinë e prodhuesit, që synojnë rivendosjen e kushteve optimale të funksionimit të automjetit, duke përfshirë pjesët rezervë dhe punën (p.sh. fshirëset e xhamit të përparmë, llamba, bateritë, rripat, kandelat, mbushjet e vajit dhe lëngjeve, disqet dhe jastëkët e frenave).

MIRËMBAJTJE E JASHTËZAKONSHME

Kupton:

RIPARIMET PËR DAKSIMET DHE ANOMALITË E FUNKSIONIMIT PAS PERDORIMI NORMAL TË MJETIT , duke përfshirë pjesët e këmbimit, materialet harxhuese dhe punën.

Mirëmbajtja e jashtëzakonshme funksionon edhe kur garancia ka skaduar, për arsye jo për përdorim jo të duhur.

Kërkesë informacioni
* Fushat e kërkuara
* Unë miratoj përpunimin e të dhënave në përputhje me Rregulloren e BE -së 2016/679. Lexoni informacionin
Kërkoni për makinën tuaj
Shikoni të gjitha makinat
DHOMA
Tregtar
Via Provinciale Bologna, 2/G
40066 Pieve di Cento (BO) ITALY
PUNORE
Kuponë, mirëmbajtje, shërbim gomash
Via dei Carpentieri, 1
40050 Castello d'Argile (BO) ITALY
DEPOZITA E MAKINAVE
Via Landi, 1
40066 Pieve di Cento (BO) ITALY
Via Prati
40050 Castello d'Argile (BO) ITALY