Χρηματοδότηση και χρηματοδοτική μίσθωση

SMALL PACK

Preoccupati solamente di scegliere la tua nuova auto!
A tutto il resto penseranno i nostri esperti, costruendo la migliore soluzione finanziaria esistente tramite una efficacissima attività di brokeraggio (fra prodotti differenti di diverse società di credito) per il tuo profilo e per le tue esigenze.
Con la possibilità di inserire il “Credit Protection Insurance" si completa l’efficacia di questo pacchetto incluso per tutti i nostri clienti!
RATA COMODA

MEDIUM PACK

Include tutti i servizi dello SMALL PACK
Scegli la miglior tutela esistente per la tua nuova auto, scegli “FIRAEC” di Euro-Target! La copertura contro Furto, Incendio, Rapina, Atti vandalici, Eventi atmosferici, Cristalli con il valore pluriennale “a nuovo” garantito! Nessuna assicurazione, una vera e propria garanzia con la ulteriore possibilità di aggiungere copertura contro Collisione e Kasko!
RATA COMODA
FURTO/INCENDIO VALORE A NUOVO

BIG PACK

Include tutti i servizi del MEDIUM PACK:
Mettiti comodo e riserva il tempo prezioso per altro, a mantenere in forma smagliante la tua automobile ci pensiamo noi!
Scegli BIG PACK con il suo "Only Drive", l'esclusivo pacchetto di assistenza di Euro-Target!
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
RATA COMODA
FURTO/INCENDIO VALORE A NUOVO
MANUTENZIONE

ALL INCLUSIVE

Se esiste il modo di viaggiare senza pensare ad altro se non alla vacanza stessa, esiste anche quello di poter acquistare la tua nuova automobile senza preoccuparsi di altro!
Oltre a tutto quello che già vi ha entusiasmato dei pacchetti sopra descritti, ALL INCLUSIVE PACK include anche l' Estensione di Garanzia fino a 36 mesi aggiuntivi!
Ottenere questo pacchetto onnicomprensivo, che tutti desiderano, non è mai stato così facile grazie alle condizioni esclusive offerte da Euro Target!
RATA COMODA
FURTO/INCENDIO VALORE A NUOVO
MANUTENZIONE
ESTENSIONE GARANZIA

Ποιος μπορεί να κάνει ένα δάνειο;

Ποιοι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα δάνειο;

Λεπτομέριες

Κύρια χαρακτηριστικά

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δανείου και το είδος των πελατών που μπορούν και δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο παρατίθενται παρακάτω.

Λεπτομέριες

Γενικές πληροφορίες

Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή ανάπτυξη ενός δανείου είναι το ποσό που επιθυμεί να πληρώσει ο πελάτης ως προκαταβολή (όχι υποχρεωτική) επιπλέον της πιθανής αξίας του αυτοκινήτου που πωλήθηκε ως αντάλλαγμα και το ενδεικτικό ποσό της δόσης που θα ήθελε ο πελάτης. να πληρώνει μηνιαία.

Λεπτομέριες

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αίτηση δανείου

Το αίτημα για δάνειο είναι μια πολύ γρήγορη πρακτική από μόνη της και συνήθως παράγει αποτέλεσμα εντός 24/48 ωρών, από τη στιγμή που έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Λεπτομέριες
Αναζητήστε το αυτοκίνητό σας
Δείτε όλα τα αυτοκίνητα
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ
Εμπορος
Via Provinciale Bologna, 2/G
40066 Pieve di Cento (BO) ITALY
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Κουπόνια, συντήρηση, σέρβις ελαστικών
Via dei Carpentieri, 1
40050 Castello d'Argile (BO) ITALY
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Via Landi, 1
40066 Pieve di Cento (BO) ITALY
Via Prati
40050 Castello d'Argile (BO) ITALY